Garantija

 1. Mūsų gaminamos priekabos yra karštai cinkuotos, daugelis modelių gaminami su priežiūros nereikalaujančiais kompaktiniais guoliais, kitos piekabų gaminimui naudojamos detalės gaunamos iš patyrusių gamintojų. Smulkesnę informaciją apie įrangą rasite garantijoje.
 2. Mūsų tikslas yra inovacija ir profesionalumas. Gaminame aukštos kokybės priekabas, kurios patenkina klientų lūkesčius ir reikalavimus. Bendradarbiaudami su klientais norime tapti geresniais.

  Priežiūros vadove nurodytų reikalavimų vykdydamas užtikrins garantinį aptarnavimą. Tiki Treiler priekaboms yra suteikiama 12 mėnesių gamintojo garantija. Smulkesnę informaciją rasite skyriuose “Priežiūra ir laikymas” ir “Garantija”.

 3. ĮSTATYMAI IR NUTARIMAI

  2.1. Didžiausi leistini pagrindiniai matmenys
 4. Priekabos maksimalus ilgis gali būti 12.0 m, aukštis 4.0 m nuo žemės paviršiaus, maksimalus plotis, nepriklausomai nuo automobilio pločio – 2.55m. Velkant priekabą kai kuriuose automobilių modeliuose reikia naudoti užpakalinio vaizdo veidrodėlius abiejose automobilio šonuose. Užpakalinio vaizdo veidrodėlius (esant reikalui ir papildomus veidrodėlius) nureguliuokite taip, kad matytumėte vaizdą automobilio ir priekabos šonuose bei eismą už jų.

  Automobilio su priekaba maksimalus ilgis gali būti 18.75m. Priekabos tento maksimalus aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne ilgesnis kaip 1.5 priekabos važiuoklės pločio.

  Pavyzdžiui: Tiki Treiler C-300TL tento aukštis nuo žemės paviršiaus = 1.5 x 1.8 = 2.7 m ir vidinis aukftis 2.7 – 0.5 padėklo aukštis nuo žemės paviršiaus = 2.2 m.

  2.2  Bendroji masė

  Priekabos bendroji masė yra automobilio velkamos pakrautos priekabos ašiai ar ašių keliui tenkama jėga.

  Priekabos tuščioji masė yra automobilio velkamos tuščios priekabos ašiai ar ašių keliui tenkama jėga.

  Pagal bendrąją masę priekabos yra skirstomos į šias kategorijas:

  • Bendroji masė iki 750 kg – O1 kategorija (lengvoji priekaba, stabdžiai neprivalomi);

  • Bendroji masė nuo 750 kg iki 3500kg – O2 kategorija (inerciniai stabdžiai);

  • Bendroji masė nuo 3500 kg iki 10 000 kg – O3 kategorija ( pastoviai veikiantys stabdžiai );

  2.3  Registruota masė

  Transporto priemonės registruota masė yra priekabos Estijos automobilių registrų centre registracijos metu priekabos savininko nurodyta masė, kuri negali būti didesnė nei priekabos gamintojo nurodyta bendroji masė.

  Automobiliu galima vilkti O1 ar O2 kategorijos priekabą šiomis sąlygomis:

  Bendroji masė iki 750kg – O1 kategorija (lengvoji priekaba, stabdžiai neprivalomi);

  O1 kategorijos be stabdžių priekabų registruota masė negali būti didesnė nei transporto priemonės gamintojo leistos didžiausia masė ar 0.5 transporto priemonės tuščios masės. Taikoma mažesnė vertė. Su stabdžiais O1 ir O2 kategorijos priekabų registruota masė negali būti didesnė nei ransporto priemonės gamintojo leistos didžiausia masė ar 0.5 transporto priemonės tuščios masės. Taikoma mažesnė vertė.

  2.4 Stabdžiai

  • O1 kategorija (bendroji masė iki 750 kg) - lengvoji priekaba, stabdžiai neprivalomi

  • O2 kategorijos priekabos turi turėti stabdžius (lokalūs, daugiausia inerciniai stabdžiai)

  • O3 ir O4 kategorijos priekabos turi turėti pastovius stabdžius (sujungti su traukiančio automobilio stabdžių sistema). Stabdžiai turi veikti visus ratus. Jei priekaba atsikabina nuo automobilio, stabdžių trosas turi užtikrinti priekabos stabdžių sistemos automatinį veikimą.

  2.5 Ratai

  Priekabų padangų ir matmenys turi atitikti gamintojo nurodymus, apkrovimas turi atitikti priekabos registruotq masę. Ratai turi būti vienodo dydžio, jų sudėtis ir savybės vienodi. Padangos rašto gylis turi būti mažiausiai 1.6 mm. O2 kategorijos priekabose naudojamų padangos turi atitikti traukiančio automobilio padangoms keliamus reikalavimus (žieminės padangos privalomos nuo gruodžio 1d. iki kovo 1d.

  2.6 Automobilio kablio apkrova

  • O1 kategorijos priekabų, kurių bendroji masė yra iki 750 kg, kablio apkrova negali būti didesnė nei 5 % bendrosios masės.

  • O2 kategorijos priekabų su lokaliais, inerciniais stabdžiais, kurių bendroji masė 750-3500 kg, kablio apkrova negali būti didesnė nei 10 % bendrosios masės.

  Visos AS Bestnet pagamintos priekabos turi Estijos automobilių registracijos centro pažymėjimus.

  2.7. Vairuotojo pažymėjimas

  • Vairuotojo pažymėjimas, B kategorija – automobilis su priekaba (gali būti priekaba be stabdžių, kurios bendroji masė iki 750 kg, jei automobilio su priekaba registruota masė neviršyja 3500 kg ir priekabos regitracijos masė ne didesnė nei traukiančio automobilio tuščioji masė.

  • Vairuotojo pažymėjimas, C kategorija – priekabos vilkimui skirtas automobilis su lengvąją priekaba (priekabos bendroji masė virš 750 kg), jei automobilio su priekaba registruota masė yra didesnė nei 3500 kg.

  • Vairuotojo pažymėjimas, D kategorija – keleivių vežimui skirtas automobilis (daugiau nei 8 sėdimosios vietos) su lengvąją priekaba.

  • Vairuotojo pažymėjimas, E kategorija (taip pat kategorijos BE, CE, DE) – automobilis su priekaba, kurios registracijos masė yra didesnė jei leista B, C ir D kategorijoms.

  2.8. Greičio apribojimas

  Negalima viršyti priekabos registracijos pažymėjime nustatyto maksimalaus greičio. Jei registracijos pažymėjime nėra nustatyto maksimalaus greičio, tai priekabos maksimalus greitis yra toks, kuris yra didesnis nei leistinas kitoms transporto priemonėms ir traukiant priekabą reikia atsižvelgti į eismo ženklus ir kitas eismą reguliuojančias priemones. Tiki Treiler priekabų maksimalus greitis yra 110 km/h.

  2.9. Techninė apžiūra

  Naujos priekabos pateikiamos techninei apžiūrai praėjus dvejiems metams nuo jų registracijos (t..y. trečiaisiais metais). Iki 10 metų senumo lengvųjų priekabų techninė apžiūra vyksta kartą per dvejus metus. Senesnės nei 10 metų ir O2 kategorijos priekabos techninę apžiūrą turi praeiti kiekvienais metais.

 5. NURODYMAI IR TAISYKLĖS

  3.1. Priekabos vilkimas
 6. Vilkdami priebą turite laikytis šių reikalavimų:

  • Priekaba be stabdžių – iki 750 kg ar ne daugiau kaip automobilio tuščiosios masės, atsižvelgiama į mažesnę.

  • Priekaba su stabdžiais – ne didesnė nei automobilio gamintojo nurodyta masė ar automobilio registruota masė, atsižvelgiama į mažesnę. Jei gamintojas nenurodo priekabos leidžiamos masės, tai ji atitinka sutomobilio registravimo masę.

  • Velkant visureigiu – automobilio gamintojo nurodytas aksimalus dydis ar 1,5 velkančio automobilio registravimo masės, atsižvelgiama į mažesnę.

  3.2. Kablio aukštis

  Automobilio kablio aukštis nuo žemės, pagal SNO reikalavimus turi būti 350-420 mm. Gamintojo rekomenduojamas kablio aukštis nuo žemės 430 ± 35 mm.

  3.3. Priekabos prikabinimas ir atkabinimas

  Lengviau yra privažiuoti automobiliu prie priekabos nei priekabą privilkti prie automobilio. Jei priekabą sunku pajudinti rankomis, priekaba gali sugadinti automobilio galinę dalį ar sužeisti žmogų.

  3.3.1. Priekabos prikabinimas

  1) Atpalaiduokite rankinį stabdį (priekaba su stabdžiu).

  2) Priekabą pristumkite prie automobilio galo, kad priekabos sukabinimo spyna būtų šalia automobilio kablio.

  3) Pirmiausia ant kablio užkabinkite kabelį

  4) Naudodamiesi atraminu ratuku nuleiskite sukabinimo spyną kol sukabinimo galvutė nusileis ant kablio.

  5) Sukabinimo galvutė užsifiksuos automatiškai. Fiksuotoje padėtyje BPW sukabinimo galvutėje bus matyti žalias ženklas.

  6) Atidarykite atraminio ratuko sankabą, patraukite ratuką aukštyn ir pritvirtinkite prie rėmo važiavimo kryptimi.

  3.3.2. Priekabos atkabinimas

  1) Atkabinkite pagalbinį ratuką, sankabą pritvirtinkite pradinėje padėtyje.

  2) Priekabos sukabinimo spyną pakelkite į X padėtį.

  3) Pagalbinio ratuko pagalba pakelkite sukabinimo galvutę nuo sukabinimo kablio.

  Atkabindami įjunkite priekabos stabdį (jei priekaba su stabdžiais) arba užblokuokite padangas.

  3.4. Priekabos pakrovimas

  Didesnių priekabų leidžiamas krovinio svoris yra nurodytas registracijos pažymėjime. Jokiu būdu neperkraukite priekabos – tai pablogins važiavimo savybes, perkraus stabdžių sistemą, važiavimas taps nesaugiu. Perkrauta priekaba gali pažeisti padangas, ašis ir apatinį rėmą. Dėl perkrautos priekabos sukeltų gedimų garantija negalios bei prarasite teisę pateikti reklamaciją.

  Dėmesio! Statybinės medžiagos, pavyzdžiui plytos, smėlis ir t.t. yra ypatingai sunkūs, todėl priekaba da-nai yra perkraunama. Laikykitės nurodytos priekabos keliamosios galios!

  3.4.1. Priekabos pakrovimas

  • Laikykitės nurodytos registravimo masės.

  • Krovinį išdėstykite tolygiai, kad svoris būtų paskirstytas lygiai. Krovinį pritvirtinkite. Automobilis važiuos tolygiai ir stabdymo kelias bus mažesnis jei krovinys priekaboje bus paskirstytas ant ašių.

  • Kad nepažeistumėte guolių, sureguliuokite ratus ir patikrinkite padangų slėgį.

  • Priekabose su stabdžiais (kategorija O2) žiemą naudokite “M+S” žiemines padangas.

  • Rekomenduojami padangų slėgiai: R13, R14 – 2,5 baro; R13C, R14C – 3,5 baro; R10 – 6,0 baro.

  • Į rėmą spaudžianti vertikali jėga turi būti mažesnė nei 10% priekabos masės. Paprastai tai 30–100 kg. Priekabose be stabdžių mažiau nei 5% priekabos masės.

  Valtys prie valtinių priekabų yra tvirtinama diržais.Gervė yra skirta valčiai pakrauti ir iškrauti.Gervė nėra skirta kroviniui tvirtinti.

  • Venkite, kad stabdant priekaba nepasisuktų į automobilį šonu.

  Laikykitės galiojančių taisyklių!

  3.4.2. Krovinio pritvirtinimas

  • Krovinį visuomet pritvirtinkite taip, kad jis nejudėtų, nemaišytų važiuoti, nesugadintų daiktų ar nesužalotų žmonių.

  • Lengvą krovinį pritvirtinkite diržais ar tentu.

  • Žemų priekabų platformos vidinėje pusėje yra kabiukai, o išorinėje pusėje ąselės kroviniui tvirtinti.

  • Sunkų krovinį tvirtinkite taip, kad jis negalėtų judėti nei į priekį, nei atgal ar aukštn. Krovinį, neužimantį visos platformos reikia sutvirtinti medinėmis kaladėmis ar tentu ir tuomet pritvirtinti. Patikrinkite, ar tvirtinimo diržas atitinka krovinio masę – įvairioms masėms yra skirti skirtingi diržai.

  • Priekabose, skirtose gabenti automobilius ar valtis, rekomentuojame papildomai automobilių ar valčių priekinę ir galinę dalį pritvirtinti. Keltuvas yra skirtas tik pakrovimui ir iškrovimui, bet ne krovinio pritvirtinimui.

  • Specialioms priekaboms galioja kiti krovinio tvirtinimo reikalavimai.

  Papildomos informacijos teiraukitės prekybos atstovybėse ar pas įgaliotuosius atstovus!

  3.5  Saugos reikalavimai

  Pirmą kartą prieš pradedant važiuoti patikrinkite:

  • Kaip tvirtinimo galvutė pritvirtinta prie kablio.

  Dėmesio! Tvirtinimo galvutė turi tvirtai laikytis ąsoje (BPW indikatoriuje matosi užrakinimo padėtis – žalias pliuso ženklas). Rekomenduojami padangų slėgiai: R13, R14 – 2,5 baro; R13C, R14C – 3,5 baro; R10 – 6,0 baro.

  • Automobilio ir priekabos elektros jungtį ir visus žibintus (stabdžių, posūkio ir gabaritinius žibintus).

  • Įsitikinkite, kad atraminis ratukas yra pakeltas ir tvirtai pritvirtintas bei nukreiptas važiavimo kryptimi.

  • Įsitikinkite, kad visos nuimamos dalys (pvz.: papildomi bortai, tentai) yra teisingai pritvirtinti ir užrakinti.

  • Priekabos su stabdžiu stovėjimo stabdis yra atlaisvintas.

  3.6. Priekabos automobiliams gabenti pakrovimo nurodymai

  3.6.1. Pakrovimo reiklavimai

  Prieš pakraudami priekabą įsitikinkite, kad priekaba yra horizontalioje padėtyje.

  Įjunkite sovėjimo stabdį!

  Jei Tiki Treiler priekabų užvažiavimo tiltas yra nuimtas, tai prieš pakraunant krovinį jį būtina pritvirtinti.

  3.6.2. Pakrovimas naudojant gervę (gervė yra pridėtas prie papildomos įrangos)

  1. Ištraukite gervės trosą ir pritvirtinkite jį prie gabenamo automoblio.

  2. Naudodami trosą užvežkite automobilį ant priekabos. Jei automobilis gali važiuoti, švelniai užvažiuokite automobiliu ant priekabos.

  3. Automobilio ratai priekabos platformoje fiksuojami.

  4. Užvažiavimo tiltas nuimamas ir pritvirtinamas jam skitoje vietoje priekabos priekinėje dalyje.

  5. Gabenamą automobilį pritvirtinkite įtempiamais diržais. Turi būti pritvirtinti visi automobilio ratai.

  6. Patikrinkite, ar diržai tvirtai priveržti ir ar krovinys stabilus. Atlaisvinkite priekabos stovėjimo stabdį ir patikrinkite priekabą (ž. Priežiūros ir naudojimo vadovo psl. ....).

  Dėmesio! Gervė yra skirta tik krovinio pakrovimui ir iškrovimui, bet ne tvirtinimui!

  3.6.3. Pakeliama platforma

  Jei priekaba turi pakeliamą platformą, prieš pakeliant platformą įjunkite stovėjimo stabdį, tuomet atidarykite spyną ir pakreipkite platformą pakeldami jos priekį ar nuleisdami galą. Jei priekaboje yra pakelimo varžtas, prieš pakeliant platformą, jis turi būti nustatytas į pakelimo padėtį.

  3.7. Priekabos valtims gabenti

  3.7.1. Važiavimas į vandenį atbuline eiga

  Važiuodami į vandenįsaugokitės, kad žibintų neužlietų vanduo. Vandeniui patekus į eletros įrangą gali įvykti trumpas sujungimas. Jei turite įvažiuoti į vandenį, iš velkančio automobilio kištuką ištraukite. Prieš išlipdami iš automobilio įjunkite rankinį stabdį.

  DĖMESIO! Įvažiavus į vandenį priekabai garantija nebegalioja!

 7. 4. TECHNINIAI DUOMENYS

  4.1. Rekomenduojamas padangų slėgis
 8. • R13, R14 – 2,5 baro;

  • R13C, R14C – 3,5 baro;

  • R10 – 6,0 baro.

  4.2. Tiki-Treiler modeliuose naudojami ašių tipai

  AL-KO 700-5

  Keliamoji galia 750 kg

  Rato tvirtinimo matas 4 x 100

  AL-KO B850-10

  Keliamoji galia 1000kg

  Rato tvirtinimo matas 4 x 100

  AL-KO B1200-5

  Keliamoji galia 1300kg

  Rato tvirtinimo matas 5 x 112

  AL-KO B1600-3

  Keliamoji galia 1600kg

  Rato tvirtinimo matas 5 x 112

  BPW CB-754

  Keliamoji galia 750 kg

  Rato tvirtinimo matas 4 x 100

  BPW CB-1054

  Keliamoji galia 1050 kg

  Rato tvirtinimo matas 4 x 100

  BPW CB-1355

  Keliamoji galia 1350 kg

  Rato tvirtinimo matas 5 x 112

  BPW CB-1505

  Keliamoji galia 1500 kg

  Rato tvirtinimo matas 5 x 112

 9. 5. PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

  5.1. Techninės priežiūros knygelė
 10. Techninės priežiūros kortelę pildo ir priežiūros darbus prižiūri gamintojo įgaliota techninės priežiūros įmonė ar prekybos atsovybės.

  Velkant priekabą pirmuosius 500km atkreipkite dėmesį į:

  • Ratų varžtus. Jei reikia, juos priveržkite.

  • DĖMESIO! Naudojimo pradžioje ratų varžtai atsipalaiduoja. Patikrinkite varžtus kiekvieną kartą prieš velkant ir pakeičiant ratus.

  • Patikrinkite ir jei reikia priveržkite ašies ir rėmo varžtus.

  • Patikrinkite kablio padėtį. BPW kablio padeties reikšmės yra šios: ”-”neužrakintas; ”+” užrakintas; ”X” nusinešiojęs.

  • Patikrinkite stabdžius ir jei reikia juos sureguliuokite.

  • Patikrinkite žibintus.

  ATMINKITE!

  Kas 10000 km (ir mažiausiai kartą metuose) atlikite šiuos darbus:

  • Patikrinkite ratų guolius ir jei reikia juos priveržkite.

  • Priekabose su ALKO ašimis prižiūrėkite ir sutepkite guolius. Priekabose su BPW ašimis yra priežiūros nereikalaujančios įvorės su guoliais, kurių sutepti nereikia. Tačiau jų būklę reikia patikrinti.

  • Sutepkite spuruolių jungiamąsias detales.

  • Patikrinkite, ar kablys tvirtai laikosi ąsoje ir ar mechanizmo dalys juda lengvai.

  • Patikrinkite ratų varžtų, žibintų, spynų ir padangų būklę.

  • Patikrinkite ir esant reikalui sureguliuokite stabdžių sistemą.

  • Patikrinkite stabdžių kaladėlių būklę.

  • Patikrinkite padangų slėgį.

  • Sutepkite jungtis (tepalu).

  • Priekabos būklę patikrinkite ją apžiūrėdami.

  5.2. Elektros schema

   

  1. kairys posūkio žibintas (geltonas)

  2. galinis rūko žibintas (mėlynas)

  3. masė (baltas)

  4. dešinys posūkio žibintas (žalias)

  5. dešinys galinis ir šoninis gabarito žibintas ir numerio apšvietimo lemputė (rudas).

  6. stabdžių signalinė lemputė (raudona)

  7. kairys galinis ir šoninis gabarito žibintas ir numerio apšvietimo lemputė (juodas).

  5.3. Plovimas

  Priekaba plaunama taip pat kaip ir automobilis. Nešvarumus puikiai nuplauna automobilinis šampūnas. Šampūną nuplaukite vandeniu. Tepalus, asfaltą ir kitus riebius nešvarumus nuvalykite nuriebalinimo priemonėmis.

  DĖMESIO!

  Druska gali pažeisti karštai cinkuotus paviršius – po važiavimo kruopščiai nuplaukite priekabą. Pastovi priežiūra užtikrina gerą išvaizdą.

 11. 6. GARANTINĖS SĄLYGOS

  Šiame vadove nurodytų priežiūros ir naudojimo reikalavimų laikymasis užtikrina garantijos galiojimą!
 12. Priekaboms suteikima (1) vienerių metų pardavimo garantija (toliau garantija). Garantinės sąlygos:

  1. Garantija prasideda nuo priekabos perdavimo galutiniam vartotojui momento ir trunka (1) vienerius metus. Gamintojas garantuoja, kad garantijos laikotarpiu priekaboje nėra medžiagų ar gamybos defektų, pagal šio momento technologinį lygį. Paaiškėjus medžiagų ar gamybos defektams gamyntojas įsipareigoja juos pašalinti savi sąnaudomis.

  2. Garantija negalioja, jei:

  a. pirkėjas nedelsiant nepranešė pardavėjui apie apie trūkumą ir nesuteikė galimybės patikrinti.defektą ir jį pašalinti. Nedelsiamo pranešimo reikalavimas yra pažeistas, jei apie defektą prekybos atstovybei ar įgaliotajam atstovui nebuvo pranešta vėliausiai per 3 dienas nuo defekto atsiradimo;

  b. priekaba buvo naudojama nesilaikant ekspluatacinių reikalavimų ar buvo naudojama viršijant bendrąją masę;

  c. priekaba buvo taisoma, prižiūrima ar perstatyta ne gamintojo ar pardavėjo įgaliotoje techninės priežiūros stotyje.

  d. pirkėjas nesilaikė priekabos naudojimo ir/ar priežiūros sąlygų, nurodytų šiame priežiūros ir naudojimo vadove. Gamintojo nurodyti priežiūros terminai galioja tik naudojant priekabą įprastomis sąlygomis. Priekabą naudojant ypatingomis sąlygomis (ilgalaikis apkrovimas, važiavimas duobėtais keliais) reikalauja dažnesnės priežiūros.

  3. Garantija negalioja:

  a. priekabos naturalus nusidėvėjimas ir defektai atsiradę dėl aplinkos sąlygų;

  b. cinkuotos skardos naturalus patamsėjimas, šiurkštumas atsiradęs dėl oro sąlygų ir rudys, atsiradusios dėl mechaninių pažeidimų;

  c. kasdieninės priežiūros darbai, taip pat priežiūros ir remonto darbų eigoje reikalingi skysčiai (tepalai, skysčių skystis ir t.t.).

  d.garantija negalioja ratų guoliams ir el.instaliacijai.

  4. Gamintojas įsipareigoja garantijai priklausančius medžiagų ir gamybos defektus pašalinti nemokamai.

  Defektus gamintojas pašalina vienu iš žemiau nurodytų būdu:

  a. defektuotos priekabos ar detalės pataisymas;

  b. defektuotos priekabos ar detalės pakeitimas nauja;

  c. pirkėjui padarytos žalos atlyginimas.

  5. Jei gamintojas pakeičia defektuotą priekabą ar detalę nauja, pakeista priekaba ar detalė tampa gamintojo nuosavybe.

  6. Garantijos galiojimo metu pakeičiant detalę, pakeistos detalės garantija pasibaigia pasibaigus 1 punkte nurodytu bendrosios garantijos terminui.

  7. Garantijos laikotarpiu atsiradusių defektų taisymą organizuoja priekabą pardavusi prekybos atstovybė ar įgaliotasis atstovas. Kiekvienu atveju surašoma raštiška reklamacija.

  8. Priekabos atvežimo išlaidas į garantinio atvežimo vietą sumoka pirkėjas.

  9. Jei garantinių darbų atlikimo metu atsiranda poreikis atlikti papildomus priežiūros darbus, defektų pašalinimą organizuojanti prekybos atstovybė ar įgaliotasis atstovas apie tai privalo pranešti. Papildomus priežiūros darbus apmoka pirkėjas.

  10. Priekabos garantinio remonto metu pirkėjo išlaidos priekabos nuomai, darbuotojų atlyginimai, negautas pelnas yra neatlyginamas.

 13. 7. REKLAMACIJA

  Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti prekybos atstovybei ar įgaliotajam atstovui, iš kurio buvo priekaba pirkta, apie trūkumą, dėl kurio norima pateikti garantinį reikalavimą. Nedelsiamo pranešimo reikalavimas yra pažeistas, jei apie defektą prekybos atstovybei ar įgaliotajam atstovui nebuvo pranešta per tris dienas nuo defekto atsiradimo. Prekybos atstovybei ar įgaliotajam atstovui turi būti suteikta galimybė defektą patikrinti. Prekybos atstovybė ar įgaliotajas atstovas turi pateikti reklamacijoje išdėstytą garantinį reikalavimą.